LICEUM, SZKOŁA POLICEALNA, KURSY KWALIFIKACYJNE, KURSY MATURALNE

Najlepsza Szkoła dla Ciebie!

Ucz się za darmo!
Zdaj maturę!
Zdobądź kwalifikacje zwodowe!

Witamy na nowej stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Strona jest w trakcie wdrażania, dlatego pewne sekcje mogą być jeszcze nieaktywne. Zostaną uruchomione w ciągu najbliższych dni.

 • Technik administracji
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowości
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2017/2018

UWAGA!!!! OSTATNIA SZANSA!!!!!W tym roku jeszcze nabór do trzyletniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Naukę w Liceum dla dorosłych może podjąć każdy, kto w dniu rozpoczęcia zajęć ma ukończone minimum 16 lat oraz:

  • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową – nauka trwa trzy lata

 

  • lub ukończył gimnazjum – nauka trwa trzy lata,

 

  • lub ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową – nauka trwa tylko dwa lata,

 

 • lub przerwał naukę w szkole średniej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie). Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

 

 • uzyskuje wykształcenie średnie,

 

 • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,

 

 • ma możliwość podjęcia nauki w Szkole Policealnej,

 

 • ma możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych

.

 

Słuchacz, który podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym może równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ukończenie liceum i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji pozwala na uzyskanie tytułu technika.

Słuchacze CKU mogą dodatkowo BEZPŁTNIE zdobyć kwalifikacje potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem z zakresu:

  • obsługi kas fiskalnych,

 

  • obsługi sprzętu biurowego,

 

  • obsługi komputera,

 

  • obsługi programów księgowo-magazynowych.

 

 

formularz do druku
Szczegółowych informacji udziela sekretariat CKU
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 830-1600

tel: (29) 742 – 34 – 30

 

 • EE. 09. – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • EE. 08. – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnychi sieci
 • RL. 16. – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • RL. 03. – Prowadzenie produkcji rolniczej
 • MS. 08. – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • MS. 05. – Świadczenie usług opiekuńczych
 • AU. 68. – Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • AU. 65. – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • AU. 36. – Prowadzenie rachunkowości
 • AU. 35. – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kursy umiejętności zawodowych

NOWOŚĆ!!!

LP.

NAZWA KURSU

LICZBA GODZIN

LICZBA UCZESTNIKÓW

1

Kurs grafiki komputerowej I stopnia

40

16

2

Kadry i płace – obsługa programu GRATYFIKANT

60

16

3

Kadry i płace – obsługa programu PŁATNIK

40

16

4

Podstawowy kurs obsługi komputera i programów biurowych

30

16

5

Obsługa programu magazynowo- sprzedażowego SUBIEKT

40

16

OFERUJEMY

 1. Materiały dydaktyczne GRATIS!
 2. Kursy skrojone na Twoją miarę – tempo pracy dostosowane jest do Twoich potrzeb

(zajęcia w wybranym dniu tygodnia, po uzgodnieniach z uczestnikami kursu).

 1. Przyjazną atmosferę, w której będziesz uczyć się szybciej i efektywniej.

 

Cena to tylko 10 zł za 1 godzinę*!

*dla absolwentów szkoły 8 zł za 1 godzinę!

 

Kursy przygotowujące do MATURY

NOWOŚĆ!!!

 

LP.

NAZWA KURSU

LICZBA GODZIN

LICZBA UCZESTNIKÓW

1 matematyka_ poziom podstawowy

50

12

2 matematyka_ poziom rozszerzony

50

12

3 język polski_ poziom podstawowy

50

12

4 język polski_ poziom rozszerzony

50

12

5 język angielski_ poziom podstawowy

50

12

6 język angielski_ poziom rozszerzony

50

12

7 język rosyjski_ poziom podstawowy

50

12

8 język rosyjski_ poziom rozszerzony

50

12

9 fizyka_ poziom podstawowy

50

12

10 fizyka_ poziom rozszerzony

50

12

11 geografia_ poziom podstawowy

50

12

12 geografia_ poziom rozszerzony

50

12

13 historia_ poziom podstawowy

50

12

14 historia_ poziom rozszerzony

50

12

15 WOS_ poziom podstawowy

50

12

16 WOS_ poziom rozszerzony

50

12

17 biologia_ poziom podstawowy

50

12

17 biologia_ poziom rozszerzony

50

12

 

OFERUJEMY

 1. Przygotowanie według standardów wymagań egzaminacyjnych CKE
 2. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 3. Materiały dydaktyczne GRATIS!
 4. Kursy skrojone na Twoją miarę – tempo pracy dostosowane jest do Twoich potrzeb

(zajęcia w wybranym dniu tygodnia, po uzgodnieniach z uczestnikami kursu).

 1. Przyjazną atmosferę, w której będziesz uczyć się szybciej i efektywniej.

 

Cena za jeden* przedmiot to tylko 7 zł za 1 godzinę (cena za Kurs 350 zł)!

*drugi przedmiot 6 zł za 1 godzinę(cena za Kurs 300 zł)!

Wycieczka kursu R.3

W dniu 11 marca 2017 roku słuchacze II i III semestru kursu R3 (w zakresie prowadzenia działalności rolniczej ) uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej zorganizowanej przez… Read More