TRWA NABÓR NA WSZYSTKIE SEMESTRY    SZKOŁA PUBLICZNA         TRWA NABÓR NA WSZYSTKIE SEMESTRY      tel/fax 29 742 34 30      SZKOŁA PUBLICZNA    KSZTAŁCENIE BEZPŁATNE

       
O Centrum  
AKTUALNOŚCI
NASZE CENTRUM
POWER
ORGANIZACJA
GALERIA
BIBLIOTEKA
FIRMA SYMULACYJNA
KONTAKT
HALA SPORTOWA
ARCHIWUM

Oferta kształcenia  
REKRUTACJA 2017-2018
Formularz podania
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY POLICEALNE
ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
KURSY I SZKOLENIA
Rekrutacja do szkoły młodzieżowej ZS 3

Egzaminy  
MATURALNE
POTW. KWALIFIKACJE ZAW.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH.
INFORMACJE DLA ZDJĄCYCH EGZ. ZAWODOWY

Dla słuchaczy CKU  
Materiały dydaktyczne CKU
TERMINY ZJAZDÓW
ROZKŁAD ZAJĘĆ
Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych
PODRĘCZNIKI
HARMONOGRAM EGZAMINÓW
E-LEARNING
Dla Absolwentów CKU

Dla kadry pedagogicznej
INFORMACJEEgzaminy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe  

Egzaminy zawodowe Etap pisemny Etap praktyczny Informacje

Ogólne informacje o egzaminie zawodowym

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin egzaminu zawodowego Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
  • etapu pisemnego ( który składa się z dwóch części )
  • etapu praktycznego
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
  1. z etapu pisemnego:
    • z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
    • z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
  2. z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy,
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.Ostatnia aktualizacja: 2008-03-27
Projekt i wykonanie: Michał Kownacki
Powered by Apache