KSZTAŁCENIE BEZPŁATNE    SZKOŁA PUBLICZNA         TRWA NABÓR NA WSZYSTKIE SEMESTRY      tel/fax 29 742 34 30      SZKOŁA PUBLICZNA    KSZTAŁCENIE BEZPŁATNE

       
O Centrum  
AKTUALNOŚCI
NASZE CENTRUM
ORGANIZACJA
GALERIA
BIBLIOTEKA
FIRMA SYMULACYJNA
KONTAKT
HALA SPORTOWA
ARCHIWUM

Oferta kształcenia  
REKRUTACJA 2015-2016
Formularz podania
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY POLICEALNE
ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
KURSY I SZKOLENIA
GIMNAZJUM
Rekrutacja do szkoły młodzieżowej ZS 3

Egzaminy  
MATURALNE
POTW. KWALIFIKACJE ZAW.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH.
INFORMACJE DLA ZDJĄCYCH EGZ. ZAWODOWY

Dla słuchaczy CKU  
Materiały dydaktyczne CKU
TERMINY ZJAZDÓW
ROZKŁAD ZAJĘĆ
Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych
PODRĘCZNIKI
HARMONOGRAM EGZAMINÓW
NAJLEPSI SŁUCHACZE
E-LEARNING
Dla Absolwentów CKU

Dla kadry pedagogicznej
INFORMACJEEgzaminy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe  

Egzaminy zawodowe Etap pisemny Etap praktyczny Informacje

Ogólne informacje o egzaminie zawodowym

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Termin egzaminu zawodowego Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
  • etapu pisemnego ( który składa się z dwóch części )
  • etapu praktycznego
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
  1. z etapu pisemnego:
    • z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
    • z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
  2. z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy,
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.Ostatnia aktualizacja: 2008-03-27
Projekt i wykonanie: Michał Kownacki
Powered by Apache