10. Forum Rozwoju Mazowsze

W dniach 16 -17 października 2019 r. w Warszawie przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie uczestniczyli w jubileuszowej, 10. edycji Forum Rozwoju Mazowsza. Podczas forum została zaprezentowana oferta edukacyjna placówki jak również koncepcja jej rozwoju. Oryginalne stoisko z typowymi akcesoriami i żywymi pszczołami cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Nasi słuchacze z kierunku PSZCZELARZ przedstawili tajniki pszczelarstwa i omówili właściwości i zastosowanie miodów i produktów pszczelich takich jak propolis, pierzga, pyłek pszczeli.
Były to dwa dni pełne dyskusji i wymiany doświadczeń o rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Forum zorganizowane było przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.