W piątek 17 lutego 2012 roku od godz. 16.00 w sali konferencyjnej CKU/ZS Nr 3 w Wyszkowie odbyła się konferencja popularno-naukowa pt.: Armia Krajowa na Północnym Mazowszu – w związku z 70. rocznicą utworzenia.
Organizatorami imprezy były obydwie szkoły – CKU i ZS Nr 3 w Wyszkowie, których dyrektorzy (Elżbieta Michalik i Krzysztof Dąbrowski) wzięli udział w spotkaniu. Współorganizatorami były: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło
w Wyszkowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej
i Kamienieckiej.

Zebrani, tj. uczniowie szkoły dziennej, słuchacze semestrów zaocznych, nauczyciele oraz przedstawiciele szkół noszących imię AK i inni goście, wysłuchali 5 referatów:

 • Działalność i represje wobec ruchu oporu na Północnym Mazowszu – po II wojnie światowej /dr Krzysztof Kacprzak, IPN – Warszawa/
 • Z dziejów ruch oporu na ziemi wyszkowskiej /Mirosław Widlicki związany z warszawskimi strukturami ŚZŻAK/
 • Ślady materialne i niematerialne działalności AK na terenie Wyszkowa i okolic /Mirosław Powierza – pracownia regionalna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie/
 • AK i ruch oporu w świetle twórczości filmowej /Agnieszka Wydryszek i Agata Zawadzka – CKU/ZS 3 Wyszków/
 • Cichociemni na ziemi wyszkowskiej /Ludwika Borzymek, autorka pracy naukowej na powyższy temat/

Ponadto konferencji towarzyszyły:

 • Występ zespołu śpiewaczego 'Wyszkowiacy' (kierownik Wanda Pych, opieka muzyczna – Czesław Kwiatkowski),
 • Recytacja wierszy w wykonaniu p. Mieczysława Joniuka,
 • Wystawa publikacji dotyczących II wojny św. i ruchu oporu z biblioteki CKU i ZS3 w Wyszkowie,
 • Prezentacja materiałów dydaktycznych dotyczących ruchu oporu,
 • Ekspozycja sztandaru ŚZŻAK – Koło w Wyszkowie oraz prezentacja okolicznościowej publikacji SP Nr 5 (ZS – Polonez), wydanej w związku z 15. rocznicą nadania szkole imienia Żołnierzy AK
 • Prezentacja i możliwość nabycia (i uzyskania dedykacji) książki p. Krzysztofa Kacprzyka pt. Podziemie zbrojne na Mazowszu Północnym w walce z systemem komunistycznym 1945-1952 (Warszawa 2011)

Dzięki życzliwości szkół-organizatorów uczestnikom zapewniono poczęstunek; herbata, kawa i ciastka przydały się w śnieżne popołudnie.
Stroną organizacyjną konferencji zajmowali się nauczyciele historii – Adam Mickiewicz i Robert Szulęcki. W spotkaniu wzięli udział i zabierali głos przedstawiciele organizacji kombatanckich: Wiesław Studziński (koordynator spotkania ze strony ŚZŻAK) i Jan Kaczmarczyk z Warszawy oraz Jan Rusak z Wyszkowa.

A. Mickiewicz