Zajęcia w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

1 R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

rozpoczynają się w sobotę dnia 16 lutego 2019 r.

Szczegółowy plan zajęć zostanie opublikowany w piątek 15 lutego 2019 r.