Pszczelarz

Kwalifikacja w zawodzie:

 

ROL.03.Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

Pszczelarz jest idealnym zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu oraz przebywanie w ciągłym kontakcie z przyrodą.

Nauka tego zawodu usprawnia zręczność manualną, czucie dotykowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową, a także wyostrza zmysł węchu i smaku.
Należy pamiętać również, że praca w pszczelarstwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny. Istnieje też duże narażenie na pożądlenie przez pszczoły. Pracę tę wykonuje się w odzieży ochronnej Praca jest pracą sezonową dostosowaną do naturalnego, odwiecznego tempa rozwoju rodziny pszczelej.

Nauczysz się:

 • określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół
 • oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa
 • prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów,
 • wyposażać pasiekę, a także obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej
 • pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele
 • rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich
 • stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej,
 • prowadzić uproszczoną rachunkowość,
 • komunikować się z uczestnikami procesu pracy,
 • uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa,
 • prowadzić działalność gospodarczą.

 Absolwent może podjąć pracę w:

 • firmach produkcyjnych i usługowych zajmujący się wytwarzaniem oraz przetwarzaniem miodu  i innych produktów pszczelarskich
 • przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowlą pszczół
 • absolwent będzie mógł również samemu prowadzić pszczelą pasiekę

Wymagane dokumenty