Majątek

Wartość majątku na podstawie ksiąg inwentarzowych na 30.06.2018 roku wynosi:

1. Powierzchnia:

Użytkowa szkoły – 2397,97 m2

2. Wartość:

Budynki – 7 138 935,61 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 462 434,63 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 85 095,00 zł

Urządzenia techniczne – 49 326,93 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 310 825,67 zł

Pozostałe środki trwałe – 1 266 021,37 zł

Wartości niematerialne i prawne – 105 592,49 zł

Zbiory biblioteczne – 454 246,66 zł