„Carte Blanche” – na początek wiosny

W sobotę 21 marca 2015 roku, słuchacze CKU przywitali pierwszy dzień wiosny seansem kinowym w WOK „Hutnik”. Dzięki dofinansowaniu z samorządu słuchaczy mogli obejrzeć film w reżyserii Jacka Lusińskiego „Carte Blanche”. Ta poruszająca, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia tracącego wzrok nauczyciela z Lublina, zrobiła na słuchaczach duże wrażenie. Komentarze po filmie brzmiały bardzo podobnie. Słychać w nich było wielki podziw dla siły ducha człowieka, który aby zachować pracę i móc z pasją uczyć historii w liceum, ukrywał przed światem fakt, iż stopniowo traci wzrok.

Słuchacze podkreślali, że film ten był dla nich inspirującą lekcją radzenia sobie z przeciwnościami losu oraz roli pozytywnego nastawienia do życia. Wyrażali ogromny szacunek dla zaangażowania i przyjacielskiej postawy nauczyciela wobec uczniów.

M.Kowalczyk