Czerwiec 2008 – Rozdanie świadectw ukończenia szkoły policealnej

W dniu 16 czerwca br. 67 słuchaczy CKU odebrało świadectwa ukończenia szkoły policealnej (24 w zawodzie technik informatyk,
19 w zawodzie technik poligraf, 24 w zawodzie technik administracji).
Uroczystości przewodniczył dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski. Opiekunowie semestrów wręczyli słuchaczom nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce.
Pani Iwona Biała, najlepsza absolwentka szkoły policealnej w roku szkolnym 2007/2008, otrzymała wyróżnienie w postaci
listu gratulacyjnego oraz nagrody rzeczowej.

MKowalczyk