„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”

 

 

ŻAL

Żal że się za mało kochało
że się myślało o sobie
że się już nie zdążyło
że było za późno

choćby się teraz pobiegło
w przedpokoju szurało
niosło serce osobne
w telefonie szukało
słuchem szerszym od słowa

choćby się spokorniało
głupią minę stroiło
jak lew na muszce

choćby się chciało ostrzec
że pogoda niestała
bo tęcza zbyt czerwona
a sól zwilgotniała

choćby się chciało pomóc
własną gębą podmuchać
w rosół za słony

wszystko już potem za mało
choćby się łzy wypłakało
nagie niepewne

                                         Ks. Jan Twardowski

 

Pierwsze dni listopada to szczególny czas, kiedy nasze myśli kierujemy ku tym, którzy odeszli.
Pamiętamy w tym czasie również o zmarłych nauczycielach, wychowawcach oraz pracownikach szkół.
Tradycją Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie w tym szczególnym czasie jest udział
we Mszy św. ,sprawowanej w intencji wszystkich zmarłych pracowników oświaty przez J.E. Ks. Bp. Tadeusza Bronakowskiego.

Niestety, w tym roku, wyjątkowo, jesteśmy zmuszeni uczcić ich pamięć inaczej…
Poświęćmy więc chwilę zadumy i zapalmy lampkę pamięci, tym, którzy wpisali się na kartach historii placówki…

 

Boczewska Helena

Borowski Leopold

Dorosz Anna

Dorosz Mieczysław

Dziewulski Jan

Gurlaga Maria

Gurlaga Zygmunt

Jezierski Henryk

Kamińska Regina

Kąkolewska Teresa

Kłos Eliza

Kowalczyk Marzanna

Łysikowski Wiesław

 

Marciniak Ryszard

Mianowski Kazimierz

Ochmański Waldemar

Pikora Czesław

Prus Henryk

Różańska –Więcek Edyta

Sępkowska Jadwiga

Stryjek Jadwiga

Tokarski Henryk

Walentrzak Anna

Zdanowicz Jan

Ziemiecki Marek