Debata przedwyborcza i prawybory w CKU

W niedzielę 26 września 2011 roku słuchacze semestrów III LOuA, III LOuB, V LO i V TŻ wzięli udział w mini-debacie, zorganizowanej w przeddzień wyborów parlamentarnych. Słuchacze – wyznaczeni wcześniej – mieli zadanie, by poznać program przydzielonych im partii politycznych i zaprezentować go wobec zebranych. Prowadzący spotkanie p. Adam Mickiewicz rozpoczął od wyjaśnienia zasad przeprowadzania wyborów do sejmu oraz senatu, zwracając uwagę m.in. na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych przy wyborze senatorów. Następnie grupy słuchaczy zaprezentowały 'własne' partie polityczne (były również akcenty multimedialne). Później odpowiadano na pytania-problemy, w tym dotyczące spraw gospodarczych, polityki rolnej oraz kwestii wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. W ramach podsumowania p. Robert Szulecki zaprezentował – dostępne na różnych stronach internetowych – przewidywane sondaże wyborcze.
Wszyscy słuchacze mieli możliwość oddania głosów w prawyborach – głosowano na partie polityczne, a nie kandydatów. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza, złożona ze słuchaczy sem. VLO. W przygotowaniu debaty i prawyborów aktywny udział wzięła p. Elżbieta Górniewicz.