Inauguracja roku 2016/2017

W dniu 10 września 2016 r. uroczyście inaugurowano w naszym Centrum nowy rok szkolny 2016/2017. Uroczystość poprowadził wicedyrektor Wiktor Gruchacz. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i wysłuchaniu Hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor Centrum Krzysztof Dąbrowski
W swoim wystąpieniu przedstawił doniosłą rolę kształcenia ustawicznego dla dorosłych oraz przedstawił ofertę edukacyjną Centrum na bieżący rok szkolny. Pogratulował słuchaczom wyboru szkoły państwowej z 40 letnią tradycją w kształceniu dorosłych. Zachęcił słuchaczy do zwiększenia frekwencji na zajęciach i stopnia wykorzystywania w bieżącym roku szkolnym samokształcenia jako metody zdobywania wiedzy i umiejętności.
Następnie słuchacze semestrów pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.
Po uroczystym ślubowaniu Dyrektor CKU wręczył nagrody książkowe najlepszym słuchaczom w ubiegłym roku szkolnym.
Uroczystość zakończono wyprowadzeniem Sztandaru Szkoły i przekazaniem słuchaczom i nauczycielom określonych komunikatów i ogłoszeń.