INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W dniu 9 września 2017 roku uroczyście rozpoczęto w CKU rok szkolny 2017/2018.

 

Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych oraz wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu państwowego prowadzący uroczystość wicedyrektor Wiktor Gruchacz powitał szczególnie serdecznie nową Dyrektor CKU w Wyszkowie Panią Anetę Pękul oraz złożył jej w imieniu całej społeczności szkolnej życzenia samych sukcesów zawodowych na nowym stanowisku oraz bukiet kwiatów.

 

Bardzo ciepło i serdecznie została przyjęta przez nauczycieli Pani Dyrektor Aneta Pękul.

 

Następnie prowadzący poprosił nową Panią Dyrektor o zabranie głosu.

 

„ Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny. Odsłaniamy nową, niezapisaną kartę historii tego miejsca. Zapiszmy ją mądrze i odpowiedzialnie, nie tracąc poczucia sensu bycia razem. A być razem- to znaczy wiedzieć, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jakie wartości nas łączą, jakiego dziedzictwa jesteśmy spadkobiercami, do czego zmierzamy i jaki przyświeca nam cel”- powiedziała nowa pani dyrektor Aneta Pękul, która od tej pory będzie zapisywać kolejny rozdział historii Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

W wystąpieniu inauguracyjnym  zwróciła uwagę na to, że rozpoczynający się rok szkolny niesie duże zmiany.

 

Dotyczą one systemu edukacji, ale także modyfikacji, które zaszły w organizacji palcówki.

 

Centrum poszerzyło ofertę edukacyjną. Obecnie kształci w zawodach                          z obszarów: administracyjno- usługowego, elektryczno- elektronicznego, rolno- leśnego z ochroną środowiska oraz medyczno- społecznego.

 

W tym roku, po raz pierwszy, CKU wystąpiło z ofertą kształcenia zaocznego realizowanego w ciągu tygodnia ( środy i piątki).

 

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w tej formie naukę podjęło  ok.150 słuchaczy, a z form kształcenia na zjazdach sobotnio- niedzielnych skorzysta blisko ok. 200 słuchaczy.

 

Kolejną nowością będzie uruchomienie kształcenia na odległość. Od 2018 roku, na początku jako element wspomagający tradycyjną formę kształcenia, zostanie uruchomiona platforma e-learningowa.

 

Pani Dyrektor Aneta Pękul stwierdziła, że reforma systemu edukacji wymaga szczególnego wysiłku, a osobowość i profesjonalizm są zasadniczym czynnikiem kształtującym poziom edukacji, sukcesy słuchaczy stają się świadectwem rozwoju zawodowego i sensem ponoszonego trudu.

 

Wyraziła nadzieję, że nadchodzący czas będzie okresem owocnej współpracy, opierającej się na zaufaniu, szacunku, przyjaźni. Wszystkim słuchaczom przekazała życzenia udanego roku szkolnego, osiągnięcia wielu sukcesów, wykorzystania swoich umiejętności, odkrywania pasji, radości, sukcesów…

 

Nowy rok szkolny w Centrum Kształcenia Ustawicznego to nowa karta  w historii tego miejsca.

 

Po latach sumiennej, rzetelnej pracy z placówką pożegnał się Pan Krzysztof Dąbrowski, wieloletni dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, który wybrał „inny początek”, który postanowił przejść na emeryturę.

 

Bardzo wzruszającym momentem było pożegnanie Pana Krzysztofa Dąbrowskiego.

 

Nowa Pani Dyrektor podziękowała Dyrektorowi Krzysztofowi Dąbrowskiemu za trud włożony w rozwój szkoły i wręczyła w imieniu społeczności szkolnej bukiet kwiatów

 

W imieniu nauczycieli serdeczne, ciepłe słowa podziękowania skierowała pani Elwira Sawicz- Bakuła.

 

Wyraziła wdzięczność osobie, która przez wiele lat swojej pracy służyła drugiemu człowiekowi, którego droga zawodowa wskazuje na prawdziwe zamiłowanie do pracy nauczyciela, osobie, która potrafi połączyć wykonywanie swoich obowiązków z pasją.

 

Przedstawiła przebieg kariery zawodowej Pana Dyrektora.

 

„ Szanowny Panie Dyrektorze -zwróciła się do Krzysztofa Dąbrowskiego-

wybrałeś inny początek.

 

Wisława Szymborska , polska dama poezji powiedziała:

 

„ Bo każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,

a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.”

 

Serdecznie dziękujemy za wieloletnią sumienną i rzetelną pracę na stanowisku dyrektora, zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, za kształtowanie sumień młodzieży, wskazywanie im właściwych dróg, za wysiłek i trud wychowawczy”.

 

Pani Elwira Sawicz- Bakuła pozwoliła sobie na kilka osobistych refleksji… na inny, nowy początek, nową drogę pana dyrektora…

 

” Życie jest jak wielkie jezioro wolno wypełniające się strumieniem lat,  w miarę jak woda się podnosi, ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim. Ale pozostają wspomnienia. Dzięki dzisiejszemu spotkaniu zatrzymujemy proces zapominania, ocalamy od zapomnienia.  Jest to bardzo szybki proces, tak wiele jest jeszcze pytań dotyczących przyszłości i tyle zagadek przyszłości, będzie czas na ich odgadywanie”

 

Przekazała Panu Dyrektorowi życzenia  takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, nadal pięknych i szlachetnych pomysłów, pasji, magicznych chwil, wiosennego uśmiechu nawet w zimowe dni, wiary, refleksji nad celem i sensem życia, wytrwałości, satysfakcji, i wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze.

 

A jeśli pan dyrektor zatęskni, poczuje, że czegoś brak, to my jesteśmy… jeśli pan dyrektor poczuje się źle, to proszę uśmiechnąć się do słońca, a może zanucić swoją ulubioną piosenkę…. Zadedykowano panu Dyrektorowi jego ulubione „ Kawiarenki”.

 

Pan Krzysztof Dąbrowski serdecznie podziękował za te niezwykłe słowa, za wspólnie spędzone lata w murach tej szkoły, życzył słuchaczom  i nauczycielom wszystkiego, co w życiu najlepsze i aby szkoła utrzymała wysokie standardy nauczania.

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją Centrum Kształcenia Ustawicznego słuchacze semestrów pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Rotę ślubowania odczytała Pani Elwira Sawicz- Bakuła.

 

Podsumowano także poprzedni rok pracy.

 

Nagrody za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych otrzymali: Katarzyna Siwik, Beata Zagumna, Piotr Daniluk, Martyna Winczewska, Karolina Kalinowska, Iwona Kazimierczyk, Paulina Rogulska, Monika Smaruj, Karolina Grześkiewicz, Dorota Wyszyńska, Anna Chmiel, Wioletta Łojek, Aneta Jaczewska, Emilia Gotowiec, Patrycja Ciok, Anna Baranowska, Urszula Rembała, Daniel Kojta.

 

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły wicedyrektor Wiktor Gruchacz, przekazał słuchaczom komunikaty dotyczące organizacji zajęć w dniu inauguracji roku szkolnego oraz z związanych z funkcjonowaniem szkoły.

 

Po zakończeniu uroczystości słuchacze udali się do sal lekcyjnych na krótkie organizacyjne spotkania z opiekunami semestrów.