Zmiana organizacji pracy CKU

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Wyszkowie  informuje:

 

  1. Zajęcia dydaktyczne w Szkole Policealnej zostają zawieszone w okresie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. (materiały dydaktyczne dotyczące tematyki zajęć planowanej do realizacji w tym terminie zostaną zamieszczone na platformie Moodle i stronie internetowej placówki, a słuchaczom zostaną przesłane droga mailową i sms dane do logowania),
  2. Zajęcia dydaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zostają zawieszone w okresie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. (materiały dydaktyczne dotyczące tematyki zajęć planowanej do realizacji w tym terminie zostaną zamieszczone na platformie Moodle
    i stronie internetowej placówki, a słuchaczom zostaną przesłane droga mailową i sms dane do logowania),
  3. Zajęcia dydaktyczne realizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych realizowane:

–  w dniach 13.03.2020 r. do 15.03.2020 r. prowadzone będą  z wykorzystaniem metod i technik kształce­nia na odległość (materiały dydaktyczne zostaną zamieszczone na platformie Moodle i stronie internetowej placówki, a słuchaczom zostaną przesłane droga mailową i sms dane do logowania),

– w dniach 16.03.2020 r. – 25.03.2020 r. zostają przełożone, a zmienione rozkłady zajęć zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Proszę o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej CKU w Wyszkowie – www.cku.-wyszkow.edu.pl

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania podczas samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.