KONFERENCJA: 20-lecie demokracji w Polsce

W ramach Dnia otwartego, w związku z 20 rocznicą wydarzeń 1989 roku,
zorganizowano, z udziałem uczniów ZS3 i słuchaczy CKU,
konferencję na temat: 20 lat demokracji w Polsce.

Zebranych w sali konferencyjnej przywitali dyrektorzy obydwu szkół –
Elżbieta Michalik i Krzysztof Dąbrowski. Następnie przekazali głos Adamowi Mickiewiczowi i Karolowi Pękulowi,
którzy dokonali wprowadzenia do tematyki spotkania, akcentując wagę historyczną wydarzeń 1989 roku.

Po wyemitowaniu filmu z archiwum TVP, pt. Koniec komunizmu w Seroczynie głos zabrał
Stefan Truszczyński sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Mówił o kulisach powstania studia wyborczego Solidarność w 1989 roku,
zwracając uwagę na entuzjazm wśród pracujących tam dziennikarzy, którzy najczęściej mieli kilkuletnią przerwę w pracy w telewizji
(wyrzuceni z TVP po grudniu 1981) lub nigdy w niej nie pracowali. Akcentował potrzebę prawdy w uprawianiu tego pięknego, ale i trudnego zawodu.

Zbigniew Janas (weteran i jeden z symboli pracy konspiracyjnej Solidarności, przez wiele lat poseł na sejm) podzielił się opowieściami
na temat jego działalności w podziemiu w latach 80, w tych czasach, gdy był jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi w Polsce.
Zapytany, odkrył kilka tajemnic jego epopei ukrywania się po 13 grudnia 1989 roku. Dzielił się też refleksjami na temat znaczenia wydarzeń 1989 i
kształtowania się demokracji w Polsce.

Marek Głowacki wspomniał działalność podziemną w latach 80 w czasie studiów w Warszawie.

Teresa Trzaska podzieliła się również refleksjami na temat działalności opozycyjnej na terenie Pułtuska, do czego ośmieliła ją m.in.
obecność na sali Andrzeja Kwiatkowskiego, pułtuszczanina (obecnie kierownika w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie),
z którym zetknęli się w latach 80.

Jan Rusak w emocjonalnym i poetyckim wystąpieniu akcentował znaczenie obchodzonej rocznicy i dylematy pracy opozycyjnej w Wyszkowie.

Andrzej Kwiatkowski pogratulował organizatorom pomysłu i wykonania przedsięwzięcia, akcentując wagę tematu i wspominając własne przeżycia
związane z obchodzoną rocznicą.

Spotkanie zakończono rozmowami w kuluarach tj. w sali nr 6, gdzie słuchacze semestru IV TŻ pod kierunkiem pań Elżbiety
Michalik
i Anny Przesmyckiej przygotowali poczęstunek dla uczestników spotkania.

AMM