Konferencja – produkcja żywności ekologicznej

25 września 2008r słuchacze i nauczyciele CKU uczestniczyli w konferencji
Produkcja żywności ekologicznej na Mazowszu, stan i perspektywy zorganizowanej przez
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego oraz Starostę Powiatu Wyszkowskiego.

Celem konferencji było dostarczenie uczestnikom wiedzy o dynamice i formach rozwoju produkcji i produktu
ekologicznego w Województwie Mazowieckim oraz promocja niekonwencjonalnych metod produkcji żywności.
Duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję wzbudził wykład pana Pawła Ożarowskiego
dotyczący efektywnych mikroorganizmów i ich zastosowania w gospodarstwach ekologicznych.

Konferencja połączona była z wystawą produktów ekologicznych i ich degustacją.

Sekretariat