KONFERENCJA na temat Holocaustu

17 kwietnia 2009 roku w naszym Centrum odbyła się konferencja Holocaust – Zagłada Żydów na Północnym Mazowszu.
Organizatorem konferencji było CKU oraz ZS Nr 3 w Wyszkowie, współorganizatorem Stowarzyszenie
Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej
.
Wśród uczestników byli uczniowie ZS Nr 3, słuchacze CKU, nauczyciele historii i innych przedmiotów z Wyszkowa i okolic,
jak też osoby zainteresowane tematyką.

Przy okazji konferencji odbyła się prezentacja książek oraz wystawa materiałów historycznych i eksponatów związanych z omawianą tematyką.

Zgodnie z programem wygłoszono referaty:

    • Holocaust: Marcin Urynowicz (Instytut Pamięci Narodowej Warszawa)

 

    • Mordechaj Anielewicz – wyszkowianin, bohater powstania w gettcie warszawskim: August Grabski (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie)

 

    • Z dziejów obecności Żydów na ziemi wyszkowskiej – Mirosław Powierza (Pracownia Regionalna przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie)

 

    • W poszukiwaniu obiektywnego spojrzenia na temat relacji polsko-żydowskich; na marginesie książek : „Ten jest z ojczyzny mojej” i Strach” (Agnieszka Wydryszek i Adam M. Mickiewicz – CKU/ZS 3 Wyszków)

 

Konferencję zorganizowano w odpowiedzi na zainteresowanie ze strony uczniów i słuchaczy oraz w związku z kolejną rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim.