Konkurs „Jan Kochanowski – patron Centrum Kształcenia Ustawicznego”

Poszerzanie zakresu wiedzy słuchaczy o najwybitniejszym poecie odrodzenia i jego utworach, rozbudzanie zainteresowania polszczyzną wieku XVI, a także przyczynianie się do upowszechniania ponadczasowych walorów twórczości Jana z Czarnolasu Takie cele przyświecały konkursowi przeprowadzonemu pod hasłem „Jan Kochanowski – patron Centrum Kształcenia Ustawicznego”.Konkurs ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Komisja, w skład której weszli: dyrektor Krzysztof Dąbrowski, wicedyrektor Marzanna Kowalczyk, Amelia Kozon- Bubel, Elwira Sawicz – Bakuła, Agata Zawadzka, Magdalena Królikowska, ze względu na bardzo dużą liczbę prac, ustaliła kilka kategorii konkursowych, między innymi: ilustracja fraszki, portret patrona szkoły, inspiracja obrazem Jana Matejki, oryginalna technika, własny utwór inspirowany twórczością Jana Kochanowskiego. Ciekawą częścią konkursu była recytacja wybranego tekstu Mistrza Jana.
Uroczystego wręczenia nagród książkowych i wyróżnień dokonał dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego pan Krzysztof Dąbrowski.
W kategorii ilustracja fraszki pierwsze miejsce zajęła Sylwia Tąmporek (sem. VI LO), drugie Martyna Gąsior (sem. II LO u A), trzecie Joanna Kaszubska (sem. II LOUA).

W kategorii portet Jana Kochanowskiego pierwszą nagrodę otrzymała Wiesława Rupert (sem II LOA), drugą Tomasz Pióro (sem. II LOA), trzecią Elżbieta Zdziarstek (sem. IV LOUB).

W kategorii inspiracja obrazem Jana Matejkiprzyznano pierwsze miejsce Anecie Kurowskiej (sem. IV LOA ), dwa drugie miejsca: Jolancie Karasiewicz (sem. II LOA) i Anecie Siatkowskiej (sem. IV LOuB), trzecie miejsce w tej kategorii zajęła Renata Perzanowska (sem II LOUA).

Za pracę wykonaną oryginalną techniką przyznano dwie nagrody, pierwszą otrzymała Aneta Gajc (sem. IV LOUA), drugą Dariusz Michalak (sem. II LOA).

Słuchacze mieli możliwość zaprezentowania swojego talentu poetyckiego, w kategorii własny utwór inspirowany twórczością Jana Kochanowskiegokomisja przyznała dwie pierwsze nagrody, otrzymały je: Adela Paź (sem. II LOUA) oraz Małgorzata Gąsior (sem. II ADM) .

W kategorii recytacja wybranego tekstu Jana Kochanowskiego przyznano dwa pierwsze miejsca , otrzymały je: Elżbieta Zdziarstek (sem. IV LO u B) i Edyta Sówka (sem IV LOu B), przyznano też dwa drugie miejsca Jolancie Karasiewicz (sem. II LO A) i Adeli Paź (sem. II LOu A), trzecie miejsce zajęła Ilona Kołodziejczyk (sem. II LOUB).

Pozostałym słuchaczom, którzy wzięli udział w konkursie przyznano dyplomy- wyróżnienia. Otrzymali je: Anita Woźnica (sem. II LO u A), Aneta Siatkowska (sem. IV LOu B), Justyna Wierzchoń (sem. IV LOB), Katarzyna Depta (sem. II LOA), Wiesława Kołodziejczyk(sem. II LOA), Grażyna Nożykowska (sem. II LOA), Iwona Chawłowska (sem. II LOA), Małgorzata Rakowska (sem. II LOA), Krzysztof Stańczak (sem IV LOu B), Elżbieta Melion (sem. IV LOUB).

Po uroczystym wręczeniu nagród laureaci mieli możliwość zaprezentowania własnych tekstów inspirowanych utworami Jana Kochanowskiego oraz dokonania interpretacji głosowej wybranych utworów patrona szkoły. Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć konkursowe prace słuchaczy.