Konkurs Języka Angielskiego dla słuchaczy CKU

24 lutego 2013 r. podsumowano zorganizowany w połowie listopada konkurs języka angielskiego. Nasi słuchacze mogli sprawdzić swoje umiejętności w dwóch kategoriach. Pierwszą, był test leksykalno – gramatyczny, do którego przystąpiło 20 słuchaczy z różnych semestrów. W tej konkurencji zwyciężyli:
– I miejsce Magdalena Skóra sem. IV LOuB,
– II miejsce Karolina Zadrożna sem. IV LO A,
– III miejsce (ex aequo) Patrycja Chechelska IV ADM i Barbara Ungrowska sem. IV LOA.
Drugą kategorią, był konkurs plastyczny, zatytułowany „Najciekawsza pocztówka z Wielkiej Brytanii”. W tej części uczestnicy wykazali się niezwykłą kreatywnością i oryginalnością a poziom złożonych prac był bardzo wysoki. Po długich naradach, jury udało się wyłonić laureatów, którymi zostali:
– I miejsce Natalia Siniarska sem. VI LOB
– II miejsce Jolanta Karasiewicz sem. IV LOA
– III miejsce Karolina Zadrożna VI LOA
Wszystkim zwycięzcom wręczono dyplomy gratulacyjne oraz nagrody książkowe, ufundowane przez wyd. Oxford University Press.

A. Kalinowska