Konkurs wiedzy o Janie Kochanowskim

„Jan Kochanowski – poeta renesansu”. Pod takim hasłem 3 października 2010r. przeprowadzono konkurs
wiedzy na temat życia i twórczości patrona naszego Centrum.

Do konkursu zgłosiło się dziewięć trzyosobowych drużyn.
W pierwszej części słuchacze odpowiadali na trzy pytania. Wszystkie grupy
wykazały się szczegółową wiedzą na temat życia Jana Kochanowskiego i zakwalifikowały się do drugiego etapu.
W drugim etapie uczestnicy odpowiadali na pytania komisji dotyczące analizy i interpretacji
utwórów poetyckich Jana z Czarnolasu, na podstawie fragmentów utworów podawali ich tytuły.

Komisja konkursowa nagrodziła trzy zwycięskie drużyny. Pozostali uczestnicy otrzymali
dyplomy za udział w konkursie.

Elwira Sawicz-Bakuła