Konkurs z rachunkowości

W dniu 11 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie odbył się konkurs z rachunkowości. W konkursie wzięli udział słuchacze semestru II i IV szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik rachunkowości Laureatką konkursu została Magdalena Gawrych 4RACH,drugie miejsce zajęła Marta Rębowska 2RACH i Magdalena Koronka 4RACH, zaś trzecie miejsce zajęła Agata Siekierska 2RACH i Anna Malinowska 4RACH. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli Teresę Gruchacz , Małgorzatę Iwańską i Danutę Rogalską.
Zwycięzcom i uczestnikom GRATULUJEMY!!!