Kwiecień 2008 – Rozdanie świadectw ukończenia szkoły średniej

W dniu 26 kwietnia br. 85 słuchaczy CKU odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Uroczystości przewodniczył dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski. Opiekunowie poszczególnych semestrów wręczyli 19 słuchaczom
nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję na zajęciach. Szczególne wyróżnienie w postaci listu gratulacyjnego
oraz nagrody rzeczowej otrzymali: pani Katarzyna Grzeszczuk – najlepsza absolwentka LO oraz pan Krzysztof Majewski – najlepszy absolwent Technikum.

MKowalczyk