Zakończenie roku szkolnego

Drodzy Słuchacze i Absolwenci,

kolejny rok szkolny dobiegł końca. Pod wieloma względami był on wyjątkowy, choćby
ze względu na to, że od 11 marca wszyscy musieliśmy zmierzyć się z nową rzeczywistością
w czasie trwającej epidemii. Od tego dnia sprawą priorytetową stało się przede wszystkim bezpieczeństwo Nas wszystkich. Podczas nauczania zdalnego Nasze domy dodatkowo zamieniły się w szkoły i miejsca pracy. Było to zarówno dla Was jak i nauczycieli prowadzących zajęcia wielkie wyzwanie, któremu dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało Nam się sprostać.

Dziś jest czas na podsumowanie Waszej wytężonej pracy i nauki. Serdecznie gratuluję promocji na wyższe semestry a absolwentom wysokich ocen na świadectwach. Zakończenie roku szkolnego jest również okazją do podziękowań, szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce.

Dziękuję wszystkim Opiekunom semestrów, Nauczycielom i Słuchaczom za współpracę, która była szczególna i wyjątkowa w tym roku szkolnym. Wszyscy staraliśmy się sprostać wyzwaniom  zdalnej nauki. Włożony trud, życzliwość i troska o kształtowanie właściwych postaw, zrozumienie i współpraca umożliwiły pomyślnie zakończyć ten rok szkolny.

Szczególne gratulacje kieruję do Absolwentów Szkoły Policealnej w zawodach technik administracji i technik rachunkowości, którzy dziś mogą  podsumować dwuletnią naukę
w naszej Szkole. Życzę Wam równie wysokich wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Nie żegnam się z Wami, bo mam nadzieję, że będziecie kontynuować naukę w naszych szkołach dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Mówiąc wszystkim „do zobaczenia”, mam głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy
się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki.

Życzę  zdrowych i bezpiecznych wakacji.

 

    Dyrektor

Aneta Pękul