Luty 2008 – Program Leonardo da Vinci

17 nauczycieli CKU w Wyszkowie w dniach 9-22 lutego bieżącego roku gościło w ramach realizacji projektu pt „Wymiana doświadczeń-nauczyciele przedmiotów zawodowych w Hiszpanii” w miejscowości Martos (Andaluzja). Było to możliwe dzięki programowi Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”…

Celem projektu była wymiana doświadczeń między polskimi
i hiszpańskimi nauczycielami w zakresie wykorzystania ICT
w szkoleniu i kształceniu zawodowym. Naszym partnerem zagranicznym była firma AC Traductores, od lat zaangażowana w realizację projektów unijnych. Program wizyty składał się
z wizyt studyjnych w szkołach różnego szczebla edukacji, warsztatów praktycznych, zajęć poglądowych z wykorzystaniem ICT oraz elementów kulturowych.

Przed wyjazdem w ramach przygotowania kulturowo-językowego nauczyciele zapoznali się z walorami przyrodniczymi Andaluzji, zwyczajami oraz kuchnią hiszpańską. Właściwe przygotowanie kulturowo-językowe miało miejsce w Hiszpanii. Były to wizyty kulturoznawcze do takich miast jak: Cordoba, Sewilla, Grenada, Haen oraz Martos.

Część merytoryczna projektu to wizyty studyjne w Instytucie Gongora i Akademii Cordoba
w Cordobie, w Centrum Kształcenia Ustawicznego i na Uniwersytecie w Jaen oraz
w przedsiębiorstwie produkującym oliwę z oliwek. Dzięki tym instytucjom poznaliśmy hiszpański system edukacji, platformy do szkolenia e-learningowego oraz inne narzędzia wspomagające. W czasie wspomnianych wyżej wizyt miały miejsca burzliwe dyskusje na temat metodologii uczenia z wykorzystaniem ICT oraz pedagogicznego jej aspektu. Warsztaty praktyczne w Akademii Cordoba, w których mieli szansę wziąć nauczyciele są szczególnie pouczające i użyteczne z punktu widzenia wykorzystania ICT w nauczaniu przedmiotów zawodowych. W Akademii Cordoba miała miejsce również prezentacja zasad funkcjonowania Firmy Symulacyjnej DEBIUT, w której od wielu lat realizowane są praktyki zawodowe. Wzbudziło to ogromne zainteresowanie i podziw u naszego partnera zagranicznego.

Zostały też omówione możliwości realizacji praktyk dla uczniów i słuchaczy szkoły dziennej i zaocznej w przyszłości.

Nauczyciele CKU wzbogacili się nie tylko o wiedzę z zakresu stosowania ICT w kształceniu
i szkoleniu zawodowym, ale również poznali kulturę, zwyczaje Hiszpanii. To wszystko stanowi ogromną wartość dodaną tego projektu. Pełni pomysłów i zapału do pracy nauczyciele, którzy byli beneficjentami końcowymi tego projektu przekażą nabytą wiedzę
i umiejętności swoim koleżankom i kolegom. 2 tygodnie spędzone w Martos zostawi niewątpliwie trwały ślad w pamięci będących tam nauczycieli.

opracowała
Sylwia Ludwikowska

Źródła informacji o Programie Leonardo da Vinci