Zajęcia terenowe na zaproszenie Firmy „Mifarm” Wyszków

W dniu 15 września uczestnicy I semestru KKZ  RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej ROLNIK uczestniczyli w ramach zajęć praktycznych w Spotkaniu Polowym w Gospodarstwie  Państwa Zglec w Starym Kozłowie.  Program obejmował zbiór 24 odmian kukurydzy wysianych na poletkach doświadczalnych z wyliczeniem plonów. Koszenie kukurydzy na ziarno z jednoczesnym mulczowaniem ścierniska. Ziarna kukurydzy były poddawane śrutowaniu w mobilnej maszynie autorstwa właściciela gospodarstwa z przeznaczeniem na kiszonkę w big bagi. Młodzi rolnicy mogli również przyjrzeć się pracom w polu takich maszyn jak pług dłutowy, brona talerzowa, przyczepa samozbierająca Bergman.

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w zajęciach polowych  Panu Michałowi Wiech – właścicielowi Firmy Mifarm  http://mifarm24.pl/