Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2021/2022
NA NAUKĘ W 4-LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

 

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci pełnoletni legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

 

Wymagane dokumenty

Organizacja nauki

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie)
  • Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym

Słuchacze Liceum mogą równolegle uczestniczyć w kursie kwalifikacji zawodowej. Zajęcia są tak zorganizowane, aby istniała możliwość realizacji takiej ścieżki kształcenia. Warto zauważyć, że nauka w liceum i uczestnictwo w kursie kwalifikacji zawodowej oraz zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji pozwala na uzyskanie tytułu technika ( nauka na kursach jest także bezpłatna ).

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

  • uzyskuje wykształcenie średnie,
  • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,
  • ma możliwość podjęcia nauki w Szkole Policealnej,
  • ma możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych.