Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2020/2021
UWAGA!!!! OSTATNIA SZANSA!!!!!
NA NAUKĘ W TRZYLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Naukę w Liceum dla Dorosłych może podjąć każdy, kto w dniu rozpoczęcia zajęć ma ukończone minimum 16 lat oraz:

  • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum – nauka trwa cztery lata,
  • lub ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową – nauka trwa tylko dwa lata,
  • lub przerwał naukę w szkole średniej.

 

Wymagane dokumenty

Organizacja nauki

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie)
  • Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym

Słuchacze Liceum mogą równolegle uczestniczyć w kursie kwalifikacji zawodowej. Zajęcia są tak zorganizowane, aby istniała możliwość realizacji takiej ścieżki kształcenia. Warto zauważyć, że nauka w liceum i uczestnictwo w kursie kwalifikacji zawodowej oraz zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji pozwala na uzyskanie tytułu technika ( nauka na kursach jest także bezpłatna ).

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

  • uzyskuje wykształcenie średnie,
  • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,
  • ma możliwość podjęcia nauki w Szkole Policealnej,
  • ma możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych.