Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2019/2020
UWAGA!!!! OSTATNIA SZANSA!!!!!
NA NAUKĘ W TRZYLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej.
Od roku szkolnego 2019/2020 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia będzie realizowało podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Pobierz wniosek.

Naukę w Liceum dla Dorosłych może podjąć każdy, kto w dniu rozpoczęcia zajęć ma ukończone minimum 16 lat oraz:

  • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową – nauka trwa cztery lata
  • lub ukończył gimnazjum – nauka trwa trzy lata,
  • lub ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową – nauka trwa tylko dwa lata!!!
  • lub przerwał naukę w szkole średniej.

Organizacja nauki

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie)
  • Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym

Słuchacze Liceum mogą równolegle uczestniczyć w kursie kwalifikacji zawodowej. Zajęcia są tak zorganizowane, aby istniała możliwość realizacji takiej ścieżki kształcenia. Warto zauważyć, że nauka w liceum i uczestnictwo w kursie kwalifikacji zawodowej oraz zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji pozwala na uzyskanie tytułu technika.
( nauka na kurach jest także bezpłatna )

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

  • uzyskuje wykształcenie średnie,
  • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,
  • ma możliwość podjęcia nauki w Szkole Policealnej,
  • ma możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych

Pobierz wniosek.