T.15. – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – NOWOŚĆ!!!

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA (kliknij by przejść do formularza)

kliknij aby pobrać wniosek

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty  i niedziele co dwa tygodnie.

 

Jest to oferta skierowana szczególnie do absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej o kierunku kształcenia kucharz, realizowana w połączeniu z kształceniem w 2-letnim liceum ogólnokształcącym.

Po ukończeniu nauki słuchacz nabywa nw. umiejętności:

  • potrafi dobierać zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
  • planuje posiłki oraz układa jadłospisy, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;
  • oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;
  • rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;
  • zna nowe trendy w żywieniu i alternatywne sposoby żywienia;
  • układa menu standardowe, dzienne, specjalne i okolicznościowe, z uwzględnieniem wartości odżywczej potraw;
  • sporządza kalkulację cen potraw i napojów;
  • przygotowuje oferty usług gastronomicznych oraz kalkuluje koszty tych usług;
  • planuje oraz dobiera metody i  techniki obsługi w zależności od  rodzaju usług gastronomicznych;
  • przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych,  dobiera odpowiednie urządzenia, sprzęt oraz zastawę i bieliznę stołową.

Po ukończeniu nauki słuchacz posiada umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza, a ponadto planuje, organizuje i wykonuje usługi związane z gastronomią.  Dzięki temu może znaleźć zatrudnienie w restauracjach, kawiarniach, barach, hotelach, zajazdach, sanatoriach, domach wypoczynkowych, jadłodajniach, stołówkach. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji T.15 i ukończeniu liceum ogólnokształcącego słuchacz otrzymuje tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych.