Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

 

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

 

Absolwent kierunku może podjąć pracę jako:

– projektant zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
– pracownik firmy realizującej i pielęgnującej obiekty architektury krajobrazu
– pracownik jednostek administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
– pracownik administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
– specjalista w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
– właściciel obiektów krajobrazowych
– specjalista w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

Wymagane dokumenty