Technik archiwista

 Kwalifikacje w zawodzie:

  • EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
  • EKA. 03. opracowywanie materiałów archiwalnych

Technik archiwista to osoba skrupulatna, dobrze zorganizowana i uwielbiająca pracę z dokumentami.

Osoba wykonująca ten zawód pracuje w państwowych i zakładowych archiwach, składnicach akt instytucji, a także w firmach zajmujących się przechowywaniem i opracowywaniem akt. W swojej pracy gromadzi, udostępnia, zabezpiecza i opracowuje dokumentacje. Zajmuje się również związanym z nimi postępowaniem końcowym.

Absolwent kierunku może podjąć pracę w:

  • archiwa państwowe
  • archiwa urzędy i instytucje (archiwa zakładowe)
  • firmy porządkujące akty na zlecenie instytucji lub osób prywatnych

 

Wymagane dokumenty