Magazynier Logistyk

Kwalifikacja w zawodzie:

 

SPL.01. Obsługa magazynów

 

Magazynier – Logistyk – Zawód poszukiwany na rynku pracy jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku
w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem

klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia
i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • firmy logistyczne, produkcyjne, posiadające różne typy magazynów,
  • sklepy, hurtownie,
  • firmy handlowe różnych branż,
  • centra logistyczne,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej- własne firmy handlowej

Wymagane dokumenty