Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

BPO.02 – Ochrona osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia organizuje i kierujee działalnością wewnętrznych służb ochrony. Realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego.

 

Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie:

 -w agencjach ochrony, bankach, firmach szkoleniowych oraz urzędach administracji publicznej

– w agencjach detektywistycznych oraz firmach mających koncesję na ochronę osób i mienia

– jako prywatna ochrona oraz w siłach specjalnych

Uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia umożliwia uzyskanie licencji II-go stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (bez egzaminu państwowego!).
Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Wymagane dokumenty