Technik pszczelarz

Kwalifikacje w zawodzie:

  • ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  • ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej

 

Technik pszczelarz to kierunek, który przygotowuje do zakładania oraz prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi, organizowania oraz wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej, prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Technik pszczelarz jest zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu i kontakt ze zwierzętami. Nauka tego zawodu usprawnia zręczność manualną, dobre czucie dotykowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyczula zmysł węchu i smaku, głównie w celu oceny wartości produktów pszczelich, ale także rozpoznawania chorób pszczół.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach specjalizujących się w wytwarzaniu i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich,
  • prowadzonej własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością pszczelarską.

Wymagane dokumenty