Rolnik

Kwalifikacja w zawodzie:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Aby starać się o dofinansowanie należy sprostać wymaganiom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolnika.

Technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.
Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Prowadzi sprzedaż produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej. W obecnych czasach technik rolnik powinien posiadać także umiejętności obsługi zaawansowanych technologicznie urządzeń
i maszyn rolniczych, wyręczających człowieka w większości jego codziennych obowiązków.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • rolnicy zatrudniani są na polach uprawnych
  • plantacjach i innych gruntach ornych
  • w dużych przedsiębiorstw rolniczych
  • samozatrudnienie, opierające się na uprawie własnego, prywatnego gruntu

Wymagane dokumenty