Technik technologii żywności

Kwalifikacje w zawodzie:

  • TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
  • TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Pobierz wniosek.

Technik technologii żywności to zawód do którego głównych zadań należy dostarczanie na rynek mięsa i przetworów mięsnych dobrej jakości o
wysokich walorach zdrowotnych zaspokajających wymagania każdego konsumenta.

Technik technologii żywności to kierunek w którym słuchacz będzie przygotowany do wykonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz
wykrawania mięsa, magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji, obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w
przetwórstwie mięsa, wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych, magazynowania i przygotowywania
przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

  • zakładach mięsnych
  • rzeźniach
  • masarniach
  • zakładach wędliniarskich
  • hurtowniach mięsnych
  • sklepach mięsnych
  • zakładach garmażeryjnych