Technik usług pocztowych i finansowych

Kwalifikacje w zawodzie:

  • AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
  • AU.67 Świadczenie zadań rozdzielczo–ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

Pobierz wniosek.

Kurs jest adresowany do wszystkich, którzy wykazują zainteresowanie zdobyciem kwalifikacji jako pracownicy spedycji oraz firm zajmujących się
funduszami i obrotem towarów, w tym przesyłek w krajowym lub międzynarodowym sektorze gospodarczym.

Technik usług pocztowych i finansowych zdobywa kwalifikacje do obsługiwania klientów zlecających usługi pocztowe i telekomunikacyjne, świadczenia usług i ich rozliczania finansowego oraz nadzorowania czynności związanych z prawidłowością obsługi klientów poczty i przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, kontrolowania zgodności i prawidłowości rozliczeń.

Absolwent znajdzie pracę w:

  • urzędach i agencjach pocztowych
  • placówkach usług telekomunikacyjnych
  • biurach obsługi klienta
  • jednostkach zaplecza operacyjnego poczty i telekomunikacji (szczególnie urzędy przewozu poczty, centrale telefoniczne, biura służb informacyjno- zleceniowych w telekomunikacji)
  • jednostkach nadzoru eksploatacyjnego funkcjonujących w strukturze zarządzania poczty i telekomunikacji
  • jednostkach akwizycyjnych usług pocztowych i telekomunikacyjnych