Olimpiada dla dorosłych

W dniach 17-18 maja 2013r. w Ośrodku Konferencyjnym EKWOS w Mińsku Mazowieckim odbył się etap centralny i finał XII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych pod hasłem „Rynek kapitałowy” zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. Z naszego Centrum do etapu centralnego zakwalifikowało się 6 słuchaczek:

Lp Nazwisko i imię słuchacza Ilość pkt.(max. 40)

1

Matusik Karolina

35

2

Chechelska Patrycja

34

3

Gąsior Małgorzata

34

4

Pyśk Katarzyna

24

5

Bednarska Agnieszka

21

6

Jendruczyk Anna

19

Do etapu finałowego zakwalifikowały się:
Matusik Karolina oraz Chechelska Patrycja.
Laureatką II miejsca XII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych została Matusik Karolina. Laureatka otrzymała stosowny dyplom oraz nagrodę rzeczową w postaci aparatu fotograficznego. Szkoła otrzymała również stosowny dyplom i nagrodę w postaci niszczarki do dokumentów.

Do olimpiady przygotował słuchaczy pan Wiktor Gruchacz.

Dla uczestników etapu centralnego zorganizowano w dniu 17 maja br. wycieczkę do Warszawy (Giełda Papierów Wartościowych, zwiedzanie miasta)