Pasieka edukacyjna

Dzięki uprzejmości firmy Quad Europe, która użyczyła Nam teren działki przy ul. Pułtuskiej
120 w Wyszkowie, powstała pasieka edukacyjna Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Obecnie pasieka liczy 6 rodzin pszczelich w ulach styropianowych typu Dadant.
Do odkładów poddane zostały matki pszczele rasy Krainka linii Sklenar
W pasiece przeprowadzane są praktyczne zajęcia edukacyjne dla słuchaczy kwalifikacyjnych
kursów zawodowych w zawodach Pszczelarz i Technik pszczelarz.
Wierzymy, że wspólna praca w pasiece oraz obserwowanie i poznawanie pracy pszczół z
pewnością przyczyni się do rozbudzenia świadomości ekologicznej, jednocześnie rozwijając
umiejętności w prowadzeniu pasieki.

Skip to content