Październik miesiącem oszczędzania

W dniu 25 października 2017 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielem banku BGŻ BNP Paribas Panem Arkadiuszem Niewiadomskim – doradcą klienta Premium. Spotkanie odbyło się w związku z cyklem działań „ Październik miesiącem oszczędzania”. W prelekcji uczestniczyli słuchacze wszystkich kursów kwalifikacyjnych, organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pan A.Niewiadomski przedstawił nam zakres organizacyjny i strukturę banków na przykładzie BGŻ oraz metody oszczędzania środków finansowych. Poszerzył również naszą wiedzę o inwestowanie w fundusze obligacyjne i akcyjne. Wyjaśnił działalność bankowego funduszu gwarancyjnego. Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni, ponieważ znacznie poszerzyli swoją wiedzą z zakresu oszczędzania i inwestowania w fundusze. Organizatorem spotkania był Pan Robert Szulęcki.