Profilaktyka uzależnień w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie

W dniu 28 września 2019 słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie uczestniczyli w szkoleniu  z zakresu profilaktyki uzależnień. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniu były przyczyny, skutki i mechanizmy uzależnienia od gier komputerowych i Internetu. Dowiedzieliśmy się , że każdy może być potencjalnie osobą zagrożoną uzależnieniem. Zdobyta wiedza pozwoliła na uświadomienie sobie wagi tego zjawiska. Uważamy, że warto informować się wzajemnie o tych problemach, a przede wszystkim mówić  o tym w środowisku, które nas otacza.

 

Uczestnicy szkolenia