Program „Dobry start” 300+ także dla słuchaczy CKU

Rząd przyjął 06.07.2019r. projekt rozporządzenia w sprawie zmian w programie „Dobry start”. Zakłada on objęcie świadczeniem także uczniów szkół dla dorosłych (w tym LO) i szkół policealnych.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do
ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze
z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę
https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Szczegółowe informację są dostępne na stronie www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start