Projekty europejskie

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego przez udział 17 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych w stażach zagranicznych oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego w job shadowing w Hiszpanii w czerwcu/lipcu 2017 r .

W ramach realizacji I etapu projektu w okresie ferii zimowych tj. 13.02-24.02.2017 r.
17 nauczycieli kształcenia zawodowego uczestniczyło w tzw. job shadowing w Granadzie
(Hiszpania). Przyjęta formuła szkolenia polegała na zbieraniu doświadczeń zawodowych
poprzez towarzyszenie przez cały dzień roboczy nauczycielowi hiszpańskiemu uczącemu
przedmiotów ekonomicznych lub rolniczych. Każdy nauczyciel CKU towarzyszył w pracy
jednemu nauczycielowi ze szkoły hiszpańskiej. Wymiana doświadczeń polskich i
hiszpańskich nauczycieli na temat metod, form pracy z osobami dorosłymi była dla nas
niezwykle cennym doświadczeniem. Szkoły, które nas przyjęły mają długą i
ciekawą historię. Była to: CE Ave María San Cristóbal w Granadzie i EFT EL SOTO w
Chauchina (Granada).

W ramach programu kulturowego nauczyciele zwiedzili z przewodnikiem również
Granade, Nerja, Frigiliana, Ronda, Setenil De La Bodega.

II etap realizacji projektu to wyjazd 17 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych A.65 i szkoły policealnej technik rachunkowości do Granady w okresie czerwiec/lipiec 2017 r. Słuchaczom będzie towarzyszyć 2 opiekunów (Izabela Zbrzeźniak-nauczyciel j.angielskiego, Maria Dąbrowska-nauczyciel geografii. Staż zagraniczny będzie odbywał się w hiszpańskich firmach (min. 6h dziennie). Mamy nadzieję, że wyjazd słuchaczy CKU w Wyszkowie będzie równie udany jak nauczycieli.

Opracowała: Sylwia Ludwikowska
Koordynator Projektu PO WER w CKU