Pszczelarz

Kwalifikacja: ROL.03.Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Okres trwania nauki: 3 semestry
Forma: zaoczna, zajęcia teoretyczne odbywają się on -line, praktyczne – stacjonarnie

Skip to content