Rozdanie świadectw LO, TECHNIKUM

29 kwietnia br. 99 słuchaczy Centrum odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej. Uroczystości przewodniczył dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski. W swoim przemówieniu podziękował słuchaczom za pracę, której efektem były uzyskane na świadectwie oceny oraz liczne nagrody i dyplomy.
Opiekunowie poszczególnych semestrów wraz z dyrektorem wręczyli słuchaczom nagrody książkowe oraz dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję na zajęciach, pracę w samorządzie szkoły oraz udział w konkursach organizowanych przez Centrum.

Szczególne wyróżnienie, w postaci listu gratulacyjnego oraz nagrody rzeczowej, otrzymały słuchaczki: pani Małgorzata Gąsior – najlepsza absolwentka Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego, a także najlepsza absolwentka CKU oraz pani Elżbieta Świderska (VI LO).

Ponadto nagrodę dyrektora CKU otrzymali: pani Elwira Chojnacka, najlepsza absolwentka Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz pan Piotr Szurawski, najlepszy absolwent Trzyletniego Technikum Uzupełniającego.
Druga, mniej oficjalna, część uroczystości odbyła się przy ognisku.