Rozdanie świadectw ukończenia szkoły średniej

W dniu 25 kwietnia br. 70 słuchaczy CKU odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Uroczystości przewodniczył dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski.
Opiekunowie poszczególnych semestrów wręczyli słuchaczom
nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce
oraz wzorową frekwencję na zajęciach.
Szczególne wyróżnienie w postaci listu gratulacyjnego
oraz nagrody rzeczowej otrzymała
pani Wioletta Dzik – najlepsza absolwentka LO.

MKowalczyk