Rozpoczęcie roku 2019/2020

W sobotę 14 września 2019 roku słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie rozpoczęli kolejny rok szkolny. Inauguracji przewodniczyła Pani Dyrektor Aneta Pękul . Następnie przedstawiciele słuchaczy oddziałów pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, które poprowadziła Pani Katarzyna Szymańska. Słuchacze oddziałów wyższych otrzymali z rąk Pani Dyrektor oraz Opiekuna oddziału nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym.

Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy Pani Urszula Rembała zabrała głos i życzyła słuchaczom powodzenia  zarówno w nauce jak i życiu zawodowym.

Kończąc uroczystość Pani Dyrektor także życzyła słuchaczom osiągnięcia wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.