Rozpoczęcie roku szkolnego 2011-12

10 września 2011 r. nowy rok szkolny w naszym Centrum rozpoczęło ponad czterystu pięćdziesięciu słuchaczy uczących się w 17 semestrach liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły policealnej.
Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej placówki słuchacze semestrów pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Rotę ślubowania odczytała pani Amelia Kozon-Bubel.
Dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski wręczył nagrody i wyróżnienia słuchaczom, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.

Sekretariat CKU