Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

W dniu 6 września br. odbyła się inauguracja roku szkolnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie. Uroczystość poprowadził wicedyrektor Wiktor Gruchacz.

Po wprowadzeniu Sztandaru szkoły i odegraniu Hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski. W swoim przemówieniu przedstawił on dotychczasowy dorobek szkoły oraz perspektywę kształcenia ustawicznego w CKU i w krajach Unii Europejskiej. Na zakończenie pogratulował słuchaczom semestrów pierwszych wyboru bardzo dobrej, państwowej szkoły oraz wszystkim słuchaczom życzył jak najlepszych wyników w nauce i miłego pobytu w naszej szkole.

Po przemówieniu Dyrektor wraz z opiekunami poszczególnych semestrów wręczył nagrody książkowe najlepszym słuchaczom w ubiegłym roku szkolnym. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły wicedyrektor Wiktor Gruchacz przekazał słuchaczom komunikaty dotyczące organizacji zajęć w dniu inauguracji roku szkolnego oraz związanych funkcjonowaniem szkoły na bieżąco. Po zakończeniu uroczystości słuchacze udali się do sal lekcyjnych na krótkie spotkania ze swoimi opiekunami.