Spotkanie z kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Wyszkowie

W dniu 24 marca 2013 w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się prelekcja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszkowie Pana Krystiana Pędzicha dla słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technik rolnik na temat pomocy doradczej i finansowej dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Słuchacze tej szkoły są już rolnikami lub w przyszłości mają zamiar przejąć gospodarstwa rolne po rodzicach. Spotkanie to było dla nich okazją do zadawania konkretnych pytań związanych z praktyką pozyskiwania funduszy unijnych dla mikroprzedsiębiorczości na obszarach wiejskich i gospodarstw rolnych.

Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach przedmiotu nauczania Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie.