Strefa nauczycieli

Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Harmonogramy egzaminów

 

Statuty szkoły do zapoznania się przed Radą 

1. Statut CKU _18.11

2. Statut_SP_18

3. Statut_LO_18

4. Statut CKZ_18

 

1. Regulamin organizacyjny_19.11.19

2. Regulamin RP_19.11.19

3. Regulamin zespołów_19.11.19

6. Regulamin biblioteki CKU_19.11.19

7. Regulamin kontroli wewnętrznej_19.11.19

8. Regulamin KKZ_19.11.19

9. Regulamin pozostałych kursów_19.11.19

10. Regulamin praktyk zawodowych_19.11.19

11. Regulamin rekrutacji_19.11.19

12. Regulamin BHP CKU _19.11.19

14. Regulamin dofinansowania dokształcania_19.11.19

 

Zebranie Rady Pedagogicznej 28.01.2020

Planowany porządek zebrania rady pedagogicznej 28.01.2020

 

Plany zajęć na semestr 2

2 AU.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

2 AU.36 – Prowadzenie rachunkowości

1 RL.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

2 RL.04 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Liceum ogólnokształcące

2 AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

2 RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

2 AU.63 – Organizacja i prowadzenie archiwum

3 AU.36 – Prowadzenie Rachunkowości

3 RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

3 RL.04 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

2 EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

1 AU.64 – Organizacja i prowadzenie archiwum

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – praktyki zawodowe

 

Aktualizacja: 21.01.2020