Strefa nauczycieli

Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

 

 

 

 

 

Harmonogramy egzaminów

 

Statuty szkoły do zapoznania się przed Radą 

1. Statut CKU _18.11

2. Statut_SP_18

3. Statut_LO_18

4. Statut CKZ_18

 

1. Regulamin organizacyjny_19.11.19

2. Regulamin RP_19.11.19

3. Regulamin zespołów_19.11.19

6. Regulamin biblioteki CKU_19.11.19

7. Regulamin kontroli wewnętrznej_19.11.19

8. Regulamin KKZ_19.11.19

9. Regulamin pozostałych kursów_19.11.19

10. Regulamin praktyk zawodowych_19.11.19

11. Regulamin rekrutacji_19.11.19

12. Regulamin BHP CKU _19.11.19

14. Regulamin dofinansowania dokształcania_19.11.19

 

Zebranie Rady Pedagogicznej 28.01.2020

Planowany porządek zebrania rady pedagogicznej 28.01.2020

 

Aktualizacja: 21.01.2020