Egzamin zawodowy

Szanowni Państwo,

W celu przystąpienia do Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  sesja lato 2020 (czerwiec – lipiec 2020 r.) należy złożyć w sekretariacie CKU deklarację:

KLASYFIKACJI JEDNOLITEROWEJ do 27 LUTY 2020 r.

KLASYFIKACJI DWULITEROWEJ do 6 LUTY 2020 r.    

 

 

Wytyczne_dla_zdających_egzamin

   

Zgodnie z Informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2020, a chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. muszą złożyć deklarację drogą elektroniczną do 31 marca 2020 r.

Deklaracje do pobrania poniżej:

Deklarację należy wypełnić czytelnie, własnoręcznie podpisać i przesłać skan lub wyraźne, czytelne zdjęcie na e-mail: sekretariat@cku-wyszkow.edu.pl w tytule wiadomości wpisując „Deklaracja sesja czerwiec – lipiec 2020”.

UWAGA! Nie przynosimy deklaracji do szkoły!!!

 

Harmonogram egzaminów 2020r

Deklaracja przystąpienia do egzaminu po ukończeniu Szkoły Policealnej

Deklaracja przystąpienia do egzaminu po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

 

Informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Testy egzaminacyjne on- line

A.36/AU.36 Prowadzenie rachunkowości

A.65/AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.68/AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

R.3 / RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.4/RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych