Egzamin zawodowy

Szanowni Państwo,

W celu przystąpienia w sesji lato 2020 (czerwiec – lipiec 2020 r.) do

Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji:

JEDNOLITEROWE27 LUTY 2020 r.

DWULITEROWEJ – 6 LUTY 2020 r.                

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali

tego egzaminu w sesji 2020 ZIMA – 26 MARCA 2020 r.

 

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie CKU deklarację przystąpienia do w/w egzaminu.

 

Druk deklaracji jest dostępny w sekretariacie oraz w linku poniżej.

Godziny pracy sekretariatu są umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

Harmonogram egzaminów 2020r

Deklaracja przystąpienia do egzaminu po ukończeniu Szkoły Policealnej

Deklaracja przystąpienia do egzaminu po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

 

Informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej