Egzamin zawodowy

Sesja ziomowa 2020r.

Szanowni Państwo

W celu przystąpienia w sesji zimowej 2020 (styczeń-luty 2020r.) do Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należy do dnia 9 września 2019r. złożyć w sekretariacie CKU deklarację przystąpienia do w/w egzaminu.

Druk deklaracji jest dostępny w sekretariacie oraz w linku poniżej.
Godziny pracy sekretariatu są umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram egzaminów 2020r

Deklaracja przystąpienia do egzaminu po ukończeniu Szkoły Policealnej

Deklaracja przystąpienia do egzaminu po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

 

Informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej